Ürün Maliyet İyileştirme Projesi

Maliyeti iyileştirilecek olan ürün incelenmektedir. Hem ürün tasarımı ve malzeme bileşenleri açısından hem de üretim tekniği ve verimlilik açısından inceleme yapılmaktadır. Uygun görülen iyileştirmeler için iş planı oluşturulup devreye alınmaktadır. Bu adımların bazıları tasarım iyileştirme,bazıları tedarikçi fiyatları iyileştirme bazıları da üretim tekniği iyileştirme şeklinde yapılmaktadır.Çok fire ile çalışan bazı işletmelerde de proses iyileştirmeler de yapılmaktadır.