Dairesel Kesitli Dikey Buzdolabı Tasarımı

Dairesel kesitli buzdolabı tasarımımız, Tescil edilmiştir. Sadece dış yüzeyi dairesel olmayıp, içi de tamamen dairesel kesitlidir.2014/08538 Nolu belge ile koruma altına alınmıştır. Buzdolabının bilinen geometrisinden farklı olarak, daha karmaşık biçimde üretebilme becerimiz bulunmaktadır. Bu soğutucu buna ilişkin örneklerden sadece bir tanesidir.

 

Aşağıda görülen ürünler TPE Tasarım Tescil Belgesi (2014/08538) ile korunmaktadır.